[CNW:Counter]

 

Kulturní dění v Rosicích podporují:

logo logo

Děkujeme ...

Pivovarský deník

28. 3. 2007 Žumpa nás zachránila
Dnešním zápisem do deníku bych chtěl vyjádřit poděkování jednomu pivovarskému dobrodinci RNDr. Daliboru Kolčavovi, který nám pomáhá v rámci vlastního bádání významým způsobem poodhalit i zapomenutou historii rosického pivovaru. Na schématu z roku 1882 je vidět půdorys a rozmístění jednotlivých částí pivovarského provozu. Je z něj možno vyčíst, že zbylá část budov, kterou nyní svojí přítomností oblažují rosičtí divadelníci jest bývalý ležácký sklep.8. 3. 2007 Tak hóóóódně štéééstíííí a hóóódně děééétííí
Jedeme-li drahou z Brna do Okříšek, projíždíme od Střelic lučinatým údolím Bobraviným, lemovaným olesněnými stráněmi a po půlhodinové jízdě staneme v Rosicích. Nádraží je u samého města.
Rosice rozkládají se malebně po obou stanách pahrbku as 30m vysokého, domy jsou stavěny stupňovitě nad sebou. Minouce parní mlýn a bývalý pivovar přijedeme do předměstí neb podměstí Pendrova, kterým vede silnice do Úvozu a na náměstí Palackého. My však dáme se vlevo nahoru po nových 105 žulových, 3m dlouhých schodech. Uprostřed svahu máme po levici faru a kostel, po pravici obě školy...
Tolik úryvek z publikace Josefa Janeleho, Nástin dějepisný a statistický, vydané v roce 1907. Na dnešní den a letošní rok tedy připadá trojitá gratulace anóbrž vinš. Rosicím popřejme ještě jednu krásnou a stovku spokojené obyvatele. Bývalému pivovaru ať co nejdříve přestane být pivovarem bývalým. A našim ženám, ať jsou nadále tak půvabné a úžasné.7. 3. 2007 Kdy se můžeme na pivováru potkat?

30. 4. Čarodějnice na starém pivováru
  2. 6. Den dětí s Asterixem a Obézlixem
  2. 6. Předpouťová zábava
  3. 6. Pouťový jarmark
  9. 6. Country večer u táboráku
23. 6. Život na zámku 12.
13.– 14. 7. Afrika tančí 2. mezinárodní festival tance a divadla
  3. – 4. 8. Krumpfest 03

Rádi bychom také několikrát zreprízovali představení Hovory ryb, uspořádali několik klubových divadelních představení a koncertů.
Změna programu vyhrazena, aktuální seznam akcí najdete v kapitole Program.6. 3. 2007 Uspokojivá divácká účast
Uspokojivá divácká účast je polovinou úspěchu každé kulturní akce. Na snímku je nedatované divadelní představení v zámeckém parku. Velmi vám děkujeme za přízeň v letech minulých a jsme rádi, že se pivovarská zahrada občas taky takhle náramně zaplnila. Pevně věříme, že v letošní kulturní sezóně na Starém pivováru překročíme prognózy divácké účasti minimálně o 320%, jelikož usilovně pracujeme na tom, abychom vám přichystali zážitky nevšední a neobyčejné. Taktéž ve skrytu duší doufáme, že nám na divadelní účet přijdou miliony od nějakého štědrého dárce třeba ze Seychelských ostrovů, nebo konečně správně zadministrujeme veškeré náležitosti a získáme hodně velký příspěvek z EU nejlépe v Eurech a nebo si našich bohulibých aktivit všimne dostatečně velké množství malých sponzorů a ti občas podpoří, zadotují, zafinacují, zasponzorují, převedou na účet číslo 2026114339/0800 nějaký pěkný finanční obnos..... Proč? Protože nás mají rádi a vědí, že to děláme ve svém volném čase a zadarmo.5. 3. 2007 Nároží naproti pivováru
Dalším snímkem Josefa Smělíka z roku 1945 je pohled z pivovarského dvora směrem na rohový obchod pana Eduarda Švece, obchodníka zbožím smíšeným. Na fotografii je patrné původní nízké oplocení, i velké pískovcové kvádry, ze kterých je postavena zídka. Povrch silnice byl tvořen žulovými kostkami. Ulice 1. května se v dřívějších dobách jmenovala Fierlingrova.4. 3. 2007 Fotografie Lidového domu v roce 1945
Doposud nezachovalejší částí rosického pivovaru, která v roce 1934 prošla přestavbou na hostinské místnosti, je objekt restaurace Lidový dům. Kapitolu dobové fotografie doplňuji o několik nových snímků. Jejich autorem je pan Josef Smělík a pocházejí ze soukromé sbírky.3. 3. 2007 Hospodaření pivovaru v roce 1786
Zatím nejstarší dochovanou zprávou, která se vztahuje k historii rosického pivovaru je úryvek z letopisů Hausperského, které přeložil RNDr. Dalibor Kolčava. Konkrétně se jedná o odstavce pojednávající o hospodaření pivovaru a uspokojivé úrodě chmele v tomto roce. Obě zprávy najdete v kapitole písemné zprávy. Velmi děkuji panu Kolčavovi za laskavé poskytnutí těchto podkladů.2. 3. 2007 Jó to byla Havaj
Drazí příznivci karnevalů, maškarád a letních tanečních merend. Přináším důkaz o tom, jak báječně se uměli bavit naše babičky a dědečkové. S velkým potěšením vám oznamuji, že se mi podařilo získat článek paní Marie Charvátové, která vzpomíná na rosické letní slavnosti, konané v poválečných letech. Do vzpomínek pamětníků se mimo jiné zapsala i letní slavnost s názvem Havaj, která se odehrávala v pivovarské zahradě. Snímek, (bohužel velmi nekvalitní) na němž je vidět kašírovaná rákosová stavba, dokumentuje vstupní bránu do pivovarské zahrady. V pozadí je vidět cihlová trafostanice a vpravo je patrný kousek rohové zdi Lidového domu. Získaný snímek je pouhou reprodukcí staré fotografie. V této podobě byl otištěn na titulní straně Rosy v roce 1994. Pokud se nachází v pozůstalosti vaší nebo vašich známých podobné dokumenty v originální podobě, budu velmi vděčný za jejich zapůjčení.1. 3. 2007, Po dlouhé odmlce
Je mi stydno až hambno, jelikož jsem se nedokázal dříve vymanit ze svěrací kazajky pracovních povinností, abych doplnil další řádky pivovarského deníku. Každopádně jsem ve svém pátrání po zmínkách o historii Starého pivováru nezahálel, takže si můžete přečíst nové příspěvky v rubrice písemné zprávy. Fotografických materiálů se taktéž malinko rozrostla. Jedním ze snímků je kvalitní fotografie pivovaru z roku 1933 ze sbírky pana Josefa Tesaře, kterému tímto děkuji za podporu.7. 8. 2006, Průzkumy a badatelé
Na internetu jsem našel odkaz na průzkum našeho sklepu badatelskou společností Agartha, tak tady uvádím odkaz na jejich stránky.9. 1. 2006, Další střípek do mozaiky
Od kamaráda Alana jsem získal několik kontaktů na sběratele pivních artefaktů. Oslovil jsem je a hle... první navrátivší se vlaštovka od pana Pechánka z Čelákovic.
Přibyla nová informace, že výstav piva k roku 1880 byl 8 400 hl. Věru to byla slušná dávka zlatavého moku do bříšek obyvatel našeho kraje. Doufám, že se ozvou i další milovníci pivní historie a snad se nám podaří objevit i detailnější snímek podoby pivovarského provozu.

Dobrý den,
vždycky potěší zpráva, že někdo chystá záchranu nějakého objektu. V tom Vám všem přeji mnoho zdaru. Ve sbírce o Rosicích u Brna nenajdu z etiket nic, láhve už nemám, snad jen pohlednici (jestli najdu, oskenuji a pošlu). V okolí Brna jsem ještě nic nefotil, mám jenom Rosice u Chrudimi, mimochodem dost pěkný pivovar. U Vašeho pivovaru se uvádí založení 1560 (netuším, zda jde o to stejné místo, možná se v Rosicích někde vařilo od 1560) a konec 1907, poslední majitel svobodný pán Simon Sinna, výstav k roku 1880 byl 8 400 hl, tedy na svou dobu to nebyl zanedbatelný pivovar. To je zatím vše a doma budu hledat v pohledech. Jsem s pozdravem,
Jan Pechánek7.1. 2006, Houby nahouby
Jsou houby jedlé i nejedlé, smažené, dušené i nakyselo. Nejhorší houby jsou houby úplně nahouby. Neboli houby dřevokazné. V sobotu jsem v rámci léčby pátečního bolehlavu vyhlásil houbám škodlivkám válku. Odnesla to podlaha, ale ta už to vlastně měla od těch hub dávno spočítané, jelikož byla houbami infikovaná od dřívějška. Ale jinak bylo na pivováru naprosto pohádkově.

foto foto foto


5.1. 2006, Futuristická střecha
Měli jsme krásnou střechu nad pódiem, ale byla taková normální obyčejná. Teď máme sice střechu moderní, zajímavě tvarovanou, ale bohužel není příliš praktická, jelikož a protože skrz ni teče do lože. Teda teklo by, kdyby pod ní nějaké lože leželo, ale jelikož neleží, tak ho nikdo neželí, můžeme být náramně šťastní a veselí, ale nejsme, protože na jaře budeme muset střechu opravit. A to nás v budoucnu čeká střecha daleko větší a děravější a shnilejší a.........

foto foto foto


24. 4. 2005, Duben na půdu pudem
Přívětivé počasí letošního dubna nás vylákalo na obhlídku širšího okolí. Koukli jsme se s panem fotografem na půdu a také objevili vstup do dalšího sklepního prostoru. Možná se jedná o tentýž sklep, do kterého se na zábavě Havaii v roce 1945 spouštěli její účastníci na malém placatém vozíku nasávat "zdravotní nápoje". Vstup do něj se bude s největší pravděpodobností svažovat, dle výpovědí pamětníků vozíková dráha do podzemního baru končila v hromadě pilin a hoblin. Sklep bude zřejmě zasypaný. Ale kdo ví.....

foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto    


31. 3. 2005, Do sklepa i prvního patra
Získali jsme klíče od pana majitele, vlastně vlastnoručně vylomil zámek abychom mohli nahlédnout do ostatních prostor. Zvláštními proporcemi oplývá tenhle dům. Kde všude asi ležely sudy naplněné pivem, kde se skladoval chmel a kudy se do sklepů navážely kusy ledu? Kam asi vede tahle zazděná klenba, tenhle výklenek, tahle chodba?

foto foto foto foto foto


25. 7. 2004, Druhá průzkumná akce
V doprovodu pana inžinýra architekta jeho dívky a mého psa jsem se vydal prozkoumávat útroby objektu opředeného mnoha tajemstvími a neuvěřitelnými historkami. Zub času se do něj zakousl hodně hluboko a divoký porost ovládl skoro celé prostranství vůkol. Prodrali jsme se před zrezivělé dveře a vstoupili dovnitř. Ovanul nás pach plísně a hniloby. Naše oči si jen pozvolna zvykaly na tmu. Narazili jsme na vlhkou zeď ze smíšeného zdiva, za níž se možná nachází podzemní chodba vedoucí do kostela a nebo na zámek. Vytrvalý nepravidelný zvuk padajících kapek jen zesiloval nepříjemný pocit ze tmy.....

foto foto foto foto
©2008 webmaster Elis. Všechna práva vyhrazena!