[CNW:Counter]

 

Kulturní dění v Rosicích podporují:

logo logo

Děkujeme ...

projekt vlnobití

 

vlnobití

Námi připravovaný projekt Vlnobití lze stručně charakterizovat jako tematizovaný kulturní festival, který svými jednotlivými aktivitami (divadelní představení, vernisáže, hudební a filmové produkce, řezbářské sympozium, aktivity pro děti, workshopy atd.) obsáhne celou letní sezónu (duben až září 2006).

Zastřešující tématikou pro různorodé aktivity je motiv moře, oceánu, vůdčím symbolem je pak motiv lodi, která je také jakýmsi logem celého projektu a v úvodní fázi festivalu by měla být vytvořena jako umělecký artefakt v rámci řezbářského sympozia. Umístěna pak bude na zahradu Starého pivováru, jehož prostory budou centrem festivalového dění ...

 

Průvodní dopis (PDF, 15kB)

Charakteristika projektu (PDF, 57kB)

Plakát malý (72DPI, JPG, 180kB)

Plakát pro tisk (300DPI, JPG, 1.7MB)

Plakát modrý pro tisk (PDF, 1MB)


Země na obzoru - ekovíkend na Bobravě

Cílem této dobrovolné jarní brigády je vyčištění koryta říčky Bobravy a odstranění náletu v okolí Kamenného mostu - jedním z budoucích zastavení připravované naučné stezky. Doprovodný program se bude odehrávat na zahradě Starého pivováru. Pro děti i dospěláky jsou připraveny výtvarné dílny, ve kterých se budou vyrábět rybičky a ptáčci z hlíny, proutí a drátků a nebo vodní mlýnky, budky a krmítka. V průběhu akce bude přístupná výstava výtvarných prací a fotografií přihlášených do soutěže vyhlášené Domem dětí a mládeže Rosice a také budou slavnostně oceněny ty nejzdařilejší práce. V odpoledních hodinách zaplane táborák a pokud si přinesete špekáčky, můžete si na nich pochutnat ještě před koncertem Ivo Cicvárka a folkové skupiny Oko. Ten bude odměnou pro všechny aktivní účastníky brigády, pro ostatní za 40 Kč. Pokud bude organizátorům nakloněno počasí a veškeré práce budou probíhat hladce, stihne se jistě i instalace vodních mlýnků do koryta potoka, návrat ryb do vody a ptáků na stromy. Doporučujeme vzít si starý oděv, holínky, pilky, hrábě a pracovní rukavice. Pokud budete chtít vyrábět mlýnky a budky bude vhodné přinést navíc nějaké vlastní nářadí. Dobrovolníci dostavte se v jakémkoliv počtu. Vítáni budou i všichni kandidáti do komunálních voleb - přítomnost televizních kamer zajištěna. Podrobnější informace najdete na plakátcích, v kabelové televizi a na www.pradelna.rosice.cz nebo www.kic.rosice.cz.

Akce je součástí kulturního festivalu Vlnobití, který podporují město Rosice a Jihomoravský kraj.

Plakát pro tisk (300DPI, JPG, 0.5MB)


Rodí se plavidlo
schůzka

Ve úterý 4. 4. 2006 se v kavárně Pod obrazy konalo první setkání organizátorů festivalu Vlnobití nad plány budoucí lodi, která by měla v průběhu května vyrůst na pivovarské zahradě. Pan akademický sochař se sice mírně opozdil, ale již představil několik konkrétních návrhů a požadavků. Vše se tedy vyvíjí nadmíru slibně. Zbývá pouze malý detail. Je potřeba sehnat materiál, ze kterého loď vytvoříme. Napadlo nás, že bychom oslovili spřátelený divadelní soubor Prkno. Avšak z jednoho prkna žádné extra plavidlo nevznikne. Napadlo nás tedy, že se možná najde v řadách našich příznivců někdo, kdo má dobré konexe v lese nebo v dřevozpracujícím průmyslu. Velmi bychom potřebovali dub nebo jasan od průměru kmene 30 cm v délkách 3m, 4m, 6m. Předem děkujeme za vaši ochotu.

Na vaše klády se těší kapitán mise Tomas a palubní makrobioložka Ester 604 847 813.


Vlnobití na Starém pivováru
vlnobiti

Vážení čtenáři Zpravodaje Rosicka, dovolte mi abych vám představil projekt Vlnobití, který připravují členové Občanského sdružení Prádelna ve spolupráci s Kulturním informačním centrem Rosice a dalšími organizacemi. Jedná se o tématizovaný kulturní festival, který svými jednotlivými aktivitami (divadelní představení, vernisáže, hudební a filmové produkce, řezbářské sympozium, aktivity pro děti, ekologické akce, workshopy atd.) obsáhne celou sezónu (duben až září 2006). Zastřešující tématikou pro různorodé aktivity je motiv vody, moře, oceánu, vůdčím symbolem je pak motiv lodi, která je také jakýmsi logem celého projektu a v úvodní fázi festivalu by měla být vytvořena jako umělecký artefakt v rámci řezbářského sympozia. Umístěna pak bude na zahradu Starého pivováru, jehož prostory budou centrem festivalového dění. Projekt zahájí akce nazvaná Země na obzoru a bude jednou z aktivit, kdy zaostříme dalekohled na přírodu, konkrétně na tok říčky Bobravy v nejbližším okolí architektonické památky Kamenný most. Posledního dubna zaplane na zahradě čarodějnická vatra, v květnu se bude v rámci sympózia stavět loď z jejíž paluby zahájíme vernisáž výtvarné výstavy a Den dětí s kapitánem Hákem, červnovou hladinu kulturního dění rozvlní předpouťová zábava, pouťový jarmark, festival Život na zámku a premiéra nového divadelního představení z autorské dílny Pavla Strašáka, ve kterém budou účinkovat členové Prádelny společně se členy taneční skupiny Mighty Shake. V červenci proplujeme sportovně zábavným kláním nazvaným Na vlnách či na dně aneb Neckyáda na Bobravě. Pokud neztroskotáme, tak v srpnu přikraulujeme s druhým ročníkem Krumpfestu a zakončením Vozatajských závodů tradičním country večerem u táboráku. V polovině září v rámci Dne otevřených vrat uvítáme v prostorách Starého pivováru malé pivovary z Moravy a Čech a provedeme vás po rozhoupané palubě historií pivovarnictví. V průběhu celého léta se budeme snažit zvelebit okolí pivovaru a lákat umělce a kumštýře, pořádat výstavy, výtvarné dílničky a všemožná setkání zajímavých lidí.

O aktuálním dění vás budeme informovat na stránkách Rosy i na webu.

Na pohodovou plavbu jarem, létem i začátkem podzimu a hlavně na všechny potenciální pasažéry se těší kompletní posádka pivovarské bárky.

©2008 webmaster Elis. Všechna práva vyhrazena!